Hallo! Goed nieuws: wij versturen in jouw land. Verenigde Staten van Amerika, USVerenigde Staten van AmerikaFedEx Expresslevering al uit 19,99 €

Herroepingsrecht

U kunt uw contractuele aanvaarding herroepen binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, in schriftelijke vorm (bijv. brief, fax, e-mail) of – indien u het product voor het verstrijken van de termijn heeft ontvangen – door het product terug te sturen. De termijn begint na de ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm, echter niet voor de ontvangst van het product door de ontvanger (bij een herhaaldelijke levering van dezelfde producten niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en evenmin voor het vervullen van onze informatieverplichtingen overeenkomstig art. 246 § 2 iuncto § 1, lid 1 en 2 EGBGB, evenals onze verplichtingen overeenkomstig § 312g, lid 1, zin 1 van BGB iuncto art. 246 § 3 EGBGB. Om de termijn van de herroeping te warborgen, volstaat een tijdige verzending van de herroeping of van het product.

De herroeping dient gericht te worden aan:

OG Logistik GmbH
- BSTN RETOURE -
Fäustlestr. 7
80339 München
E-Mail: [email protected]

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een geldige herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties en eventueel verkregen voordelen (bijv. interesten) worden teruggegeven. Kunt u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet helemaal, slechts gedeeltelijk of alleen in slechtere staat teruggeven, dient u ons in zoverre waardevergoeding te verlenen. U moet geen waardevergoeding betalen voor een slechtere staat van het product door een regulier gebruik ervan. Waardevergoeding voor verkregen voordelen moet u enkel betalen indien het gebruik van de producten verder ging dan de controle van de eigenschappen en de werking ervan. Met ‘controle van de eigenschappen en de werking’ wordt het testen en uitproberen van het desbetreffende product bedoeld, zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Producten die als pakket kunnen worden verzonden, dienen op ons risico te worden teruggestuurd. U dient de normale kosten voor het terugzenden te dragen, als het geleverde product identiek is met het bestelde product en de prijs van het geretourneerde product niet hoger is dan 40 EUR of wanneer u bij een hogere prijs van het product op het tijdstip van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen termijnbetaling heeft voldaan. In andere gevallen is het terugzenden van een product gratis voor u. Artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot het restitueren van betalingen moeten binnen 30 dagen worden uitgevoerd. De termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingsverklaring of het product, voor ons met de ontvangst.

Einde van de informatie over herroeping

Aan uw winkelwagen toegevoegd

Het artikel %item_name% %item_primary_attributes% (artikelnr. %item_number%) werd %item_count%x aan uw winkelwagen toegevoegd!

verder winkelen naar uw winkelwagen

Select your language

Please select your preferred language.