Hallo! Goed nieuws: wij versturen in jouw land. Verenigde Staten van Amerika, USVerenigde Staten van AmerikaFedEx Expresslevering al uit 19,99 €

Opzegging nieuwsbrief

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten hebben ontvangen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moeten wij (BSTN Store GmbH, Amalienstraße 44, 80799 München, Duitsland) middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte worden gesteld over het besluit deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan het bijgevoegde modelformulier voor herroeping worden gebruikt, dit is echter niet noodzakelijk.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende om voor het verstrijken van de termijn een mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen te vergoeden die wij van u hebben ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendwijze dan de standaardlevering heeft gekozen). De terugbetaling dient direct maar uiterlijk binnen 14 dagen te geschieden volgend op de dag waarop de mededeling over de herroeping bij ons is binnengekomen. Voor terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken. Er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u aantoont dat de producten zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De producten dienen direct, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte zijn gesteld, aan ons te worden geretourneerd of overhandigd. De termijn geldt als nagekomen wanneer de producten voor afloop van veertien dagen aan ons worden verstuurd.

Wij dragen de directe kosten voor retourzendingen binnen Duitsland vanaf een aankoopbedrag voor de producten die worden teruggestuurd vanaf € 40, mits de retourzending via de door ons aangeboden DHL retour link onder „retourzendingen“ wordt afgehandeld. Voor producten met een aankoopbedrag van minder dan € 40 of voor retourzendingen vanuit het buitenland, draagt de consument de kosten zelf.

Retourzendingen moeten worden verstuurd aan:
OG Logistik GmbH, - BSTN RETOURE - , Kühler Weg 1, 82065 Baierbrunn, Duitsland

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten, wanneer wordt vastgesteld dat deze waardevermindering het gevolg is van een verkeerde omgang met de aard, de kenmerken en de werking van de producten.

Select your language

Please select your preferred language.